Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλατεία Κουλέ Καφέ
Λεωφορείο 23 (Στάση: Κουλέ Καφέ)

protovouliaanopolis@gmail.com